.
YAYASAN
SINAR QOLBUN SALIM
YAYASAN
SINAR QOLBUN SALIM
Login

Ada Pencuri Dalam Sholat


Sholat Bukanlah Balapan

Sholat memerlukan thuma’ninah (tenang) dan penghadiran hati seorang hamba dihadapan Rabbnya.
Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk-matuk dalam sujudnya (tidak sempurna dan terburu-buru) ketika dia sedang sholat. Beliaupun bersabda,
“Seandainya dia mati dalam keadaan seperti ini, tentu dia mati tidak di atas millah Muhammad. Dia mematuk-matuk seperti gagak mematuk-matuk darah. Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk-matuk dalam sujudnya,  seperti orang yang memakan 1 atau 2 butir kurma, namun tidak mengenyangkannya sedikitpun.”
(HR. Abu Ya’la dalam Musnadnya)
Rasulullah ﷺ melarang ummatnya terburu-buru dalam sholatnya. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, .
“Kekasihku ﷺ melarangku mematuk-matuk dalam shalatku, seperti ayam, dan (melarangku) menoleh-noleh seperti rubah, serta duduk seperti duduknya seekor kera.”
(HR. Ath-Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah)
Rasulullah ﷺ  mengumpamakan seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya seperti pencuri. Beliau ﷺ bersabda,
“Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya.” Para sahabat lalu bertanya, “Yaa Rasulullah, bagaimana dia mencuri di dalam sholatnya?” Beliau ﷺ bersabda, “Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya.”
(HR. Ibnu Abi Syaibah dinyatakan Shahih oleh Imam Al-Hakim)

📚 Shifati Shalatin Nabi ﷺ 📚 Sifat Shalat Nabi ﷺ
👤 Syaikh Nashiruddin Al-Albani (Rahimahullah)

 


Copyright © 2021 Yayasan Sinar Qolbun Salim